قدر

هر دو شبِ احیا رو با مامان دو تایی رفتیم مسجد

شبِ اولش که خیلیییییییییی خوب بود و برام پر از ارامش بود

درسته که تا صبحش فقط نیم ساعت چشمام روهم اومد اما خیلی شب سرنوشت سازی بود.

هر سال با نیلو و پری تو مسجد بودیم و فقط هم سالی یکبار تو مسجد همدیگرو میدیدیم و تو اون ساعات در مورد تمام یک سالی که پیش هم نبودیم حرف میزدیم و عملا هیچ بهره ای از شب قدر نمیبردیمخنثینیشخند اما دیشب و شب نوزدهم خیلی خوب بود , چون عمدا با کسی نرفتم, که بتونم خلوت کنم :)/ 0 نظر / 26 بازدید