مانتوهای طفلکی

چند روزی میشه که با خودم عهد کردم تمام مانتوها و پالتوهامو یکجا ببرم تو حموم و بریزم تو تشت بزرگ و پا بزنم و لهشون کنم , بلکه تمیز شن و اتو شن و برن تو کمد دیواری و رو چوب رختی .

دلم نمیخواد با ماشین شسته بشن دلم براشون میسوزه وقتی آب جوش روشون میریزه

شال هامو هم باید سرو سامون بدم.

/ 0 نظر / 4 بازدید