خودت خواستی!

خودت خواستی که من مجبور باشم

برم جایی که از تو دور باشم

تو پای من و از قلبت بریدی

خودت خواستی که من اینجور باشم

خودت خواستی که احساسم بشه سرد

خودت خواستی نمیشه کاری ام کرد

میدیدم دارم از چشمات میافتم

مدارا کردم و چیزی نگفتم...

برام بودن تو بازی نبود و

به این بازی دلم راضی نبود و

از اول آخرش رو میدونستم

تو تونستی ولی من نتونستم

برات بودن من کافی نبودو

حقیقت این که میبافی نبود و

دارم دق میکنم از درد دوری

میخوام مثل تو شم اما چه جوری :(

احسان خواجه امیری

آلبوم یه خاطره از فردا ... ترک 3

/ 0 نظر / 20 بازدید