میشه ازین پست بدون کامنت رد نشین؟:( کامنتا تایید نمیشن

هرسال برای سال بعدم برنامه میچیدم, حتی شده یه برنامه ی کوچولو

اما امسال انگیزه ی برنامه چیدن ندارم, چون امسال اون سالی نشد که میخواستم

شاید شب که با ایلا صحبت کردم انگیزه ی برنامه ریزی رو پیدا کنم!

شما برای سال اینده تون چه برنامه هایی دارین؟

/ 0 نظر / 19 بازدید