...

زندگی من خلاصه شده در

موفقیت های کوچک

شکست های بزرگ

موفقیت های کوچک

شکست های بزرگ

قانع بودن من

دلخوش بودن من به هر انچه که دارم

 ... مث خر دارم کیف میکنم ازین که خانواده م رو دوس دارم و پشتمن ... خب این نعمت بزرگیه اما میخوام ازین به بعد پر توقع باشم میخوام بیشتر بخوام خدایا چیزای بزرگی ازت میخوام فقط تو ذوقم نزن ...

بازم حالم رو بد نکن

روزای خوبم رو زودتر برسون

دارم بدترین روزامو میگذرونم اما به روم نمیارم ...

/ 0 نظر / 23 بازدید