همای

کاردانی که بودم استاد درس مدار منطقی , زمانی که وقت اضافه می آوردیم , پرده ها را میکشید و اتاق را تاریک میکرد و با پروژکتور و لپ تاپش برایمان ویدئوی کنسرت همای را پلی میکرد ... عاشق آن لحظه ها بودم با اینکه از استاد آن درس منتفر بودم .

/ 3 نظر / 2 بازدید
فاطمه ی محمد

به نام خدا سلام عجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب!

وحید53

از ایستاتیک افتاتیک شدن