دوستای عزیزی که منو دنبال میکنن ابراز وجود کنن

میخوام رمز جدید رو به دستشون برسونم

ممنونماچ

/ 9 نظر / 20 بازدید
نادیا

از همین تریبون ابرازوجود میکنم[پلک]

لاندا

منم رمز جدید

منم!!!!!

من و رمز:دی

سرمه

[پلک] اينم ابراز وجود من[نیشخند]

لی لی

ابراز وجود لی لی را بپذیر [گل] به من فقیر بی کس رمز جدید بده، خدا خیرت خدا، خدا هرچی می خوای بهت بده، خدا پدر و مادرت و برات نگه داره[نیشخند]

انه

عسل رمززززززززززززززززززززززززز لطفا[نیشخند]